Wij zijn Bas en Sanne, initiatiefnemers van Kameraet.

Samen met onze 3 kinderen Kees, Luus en Roos zijn wij de trotse bewoners van (wat ons betreft) het mooiste plekje van Bladel, namelijk Troprijt 7.

 

Sinds wij elkaar in 2008 leerden kennen, delen we dezelfde droom; een eigen onderneming starten voor mensen met een beperking. Nadat onze ideeën in de loop der jaren steeds meer vorm begonnen te krijgen, verschillende locaties de revue passeerden en helaas ook de nodige teleurstellingen, kwam deze prachtige locatie op ons pad. We lieten er geen gras over groeien en daarmee werd onze droom realiteit!

 

 In 2004 is Bas als leerling verpleegkundige begonnen bij Lunetzorg. Hier heeft hij jarenlange ervaring opgedaan als persoonlijk begeleider binnen verschillende woonvoorzieningen. In 2010 maakte hij de overstap naar ASVZ waar hij startte in de functie van teamleider complexe zorg.  Gedurende deze periode heeft hij de HBO Bachelor 'Manager in de zorg' succesvol afgerond waarna hij ruim 5 jaar als manager intensieve zorg in de regio's Rotterdam, Midden- en West-Brabant heeft gewerkt. 

 

Sanne is in 2008 afgestudeerd aan de Fontys Sporthogeschool in Tilburg. Hierna heeft zij 5 jaar lang gewerkt binnen het speciaal basis- en voortgezet onderwijs als docent Bewegingsonderwijs. In 2013 sloeg Sanne een nieuwe weg in en heeft zij de Bachelor Ergotherapie afgerond, waarna ze 7 jaar lang werkzaam is geweest als ergotherapeut binnen de ouderenzorg. 

 

 

MISSIE/VISIE

 

"Passende zorg voor een kwetsbare doelgroep binnen een kleinschalige woon- en werkomgeving” is waar wij naar streven. Kameraet is tot stand gekomen vanuit de overtuiging dat elk individu recht heeft op een fijn en veilig (t)huis. De behoeften van de bewoner staan op de eerste plaats, waarbij vanuit een professionele en individuele betrokkenheid een gelijkwaardige relatie wordt opgebouwd.

 

Wij staan voor zorgverlening op maat, waarin iedereen mag zijn wie hij/zij is. Kameraet is ervan overtuigd dat iedereen recht heeft op kansen en ontwikkeling, ook als dit in het verleden (herhaaldelijk) niet is gelukt. Er wordt gestreefd naar de maximaal haalbare kwaliteit van leven voor personen met een beperking. Onze ambitie is om een positief toekomstperspectief te creëren voor onze bewoners door te voorzien in een veilige woon-, werk- en/of leeromgeving en hen regie te geven over hun eigen leven.

 

Kameraet streeft naar een begeleidingsvorm waarbij de nadruk ligt op het ervaren van het ‘normale leven’ en menselijke behoeften. Vanuit een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie wordt een zinvolle invulling aan het dagelijks leven gegeven waarbij wordt gefocust op mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden. Dit alles wordt gerealiseerd vanuit een stimulerende woon- en werkomgeving door één nauw betrokken begeleidingsteam van ervaren professionals.  

 

DOELGROEP

 

Kameraet biedt wonen, begeleiding en/of dagbesteding aan (jong) volwassenen met een beperking. We streven naar een gevarieerde groep, zowel op leeftijd/geslacht als verstandelijke en sociaal-emotionele ontwikkeling. Wij zijn er van overtuigd dat onze bewoners op deze manier elkaars kwaliteiten kunnen versterken en ondersteunen waar mogelijk.